top of page

Mühürlü Masallar

Kitap 1 - Zamanın Yaraları

Kitabın geçtiği Animaeris Evreni nedir?

Animaeris gerçek ve kurgunun bir sentezi olarak var olmuş, çok sayıda kaynaktan beslenip özgün düşüncelerle yoğrularak şekillenmiş ve şekillenmeye devam eden fantastik bir evrendir. Evrenin büyük bir kısmı bendeniz ve Gri.E.Aeris tarafından kurgulanmış olup çorbada tuzu olan çok sayıda akıl bulunmaktadır. 
Animaeris kısaca her şeyin mümkün olduğu, bazen mevcut evrenimize benzerlikler gösteren, bazense daha fantastik ya da bilimkurgu üretimlere olanak sağlayan esnek ya da değişken olarak tanımlayabileceğimiz bir evrendir.

Ayrıca yaklaşık yirmi yıllık bir uğraşın eseridir ki kural kitapları da dizgiyi bekleyen bir şekilde hazır ve nazırdır.

Grownia Gezegenini Tanıyalım

Mühürlü Masallar'ın hayat bulduğu Grownia Gezegeni, temel olarak üç farklı çağda değerlendirilen, Animaeris Evreninin Esragon Galaksisinde var olup yedi ayın uyduluğunda bulunan büyük ve dünyamız benzeri bir gezegendir. 

Birinci Çağ fantastik öğelerin hakim olduğu, bilimin irdelenmediği, olayların nasıl diye sorgulanmayıp neden ve sonuçlar olarak değerlendirildiği çağdır.

İkinci Çağ ağırlıklı olarak fantastik öğelerin hakim olup, bilimsel gelişmelerin de görüldüğü, olayların nasıl diye sorgulandığı, büyü ile teknolojiyi iç içe geçiştiren çağdır.

Üçüncü Çağ ise fantastik ögelerin tamamının bilim kurgu içerisine yedirildiği, fizik kuralları değişmiş, teknoloji ağır basan çağdır.

Seriye konu olan mühürlü masallar ise "çoğunlukla" ikinci çağa aittir.

Kitabın Yazım Aşaması

Mühürlü Masallar üçlemesinin ilk kitabı olan Zamanın Yaraları iki yıllık bir süre içerisinde yazdığım ilk romanımdır. Birden çok ana karakterin bulunduğu kitap, bu karakterlerin farklı görüş açılarını kullanarak yazıldı. Kitabın genel kurgusu dışında neredeyse tamamı zarların önderliğinde yazıldı. Savaşlar Animaeris sistemine göre matematik ve şans faktörleri hesaplanarak şekillenmiş olup karakterlerin aldıkları kararlar da aynı şekilde belirlendi. Yazım aşaması benim için dahi sürpriz dolu Mühürlü Masallar'ın ikinci kitabı çoktan tamamlandı. 

Kitabın içerisine eklenen Karekodların kullanımı tamamen okuyucunun isteğine bağlı olup, bu kodlar romanın bütünlüğüne hiçbir şekilde etki etmemekte ya da romanın olay örgüsü ile ilgili herhangi bir fikir vermemektedir. Bir hayalci olarak kitap okumanın en keyifli öğesi olan hayalciliği kesinlikle ikinci plana almak istemeyeceğim için karekodları tamamen kişinin arzusuna bırakmayı uygun gördüm. Karekodların içerikleri genellikle mini öyküler, çizimler, bazı ufak ses dosyaları ve oyunlardır.  Karekodlara ait yönlendirmelere internet sitesi üzerinden doğrudan ulaşamayacak olup kitabın ilgili sayfalarındaki kodların okutulması gerekmektedir.

Karakterleri hayal etmekte zorlanan ya da bizim hayal ettiğimiz şekillerini merak edenler için çizerimiz Alican Yavuzbarut'un ellerinde hayat bulmuş illüstrasyonlara Karakterler sekmesinden ulaşılabilirsiniz. 

Kitapta işlenen konu ve hedefler

Mühürlü Masallar çok perspektifli bir romandır. Farklı yaş, görüş ve inançlardaki altı karakterin kendi içlerindeki gelişimlerini ve Kuzey Yolcusu Kıtası'ndaki yolculuklarını anlatmaktadır. Fantastik ögelerin bir çeşit "Steampunk" olarak düşünülebilecek ve şahsımın Manyetopunk olarak isimlendirdiği sistem ile ile harmanlandığı Mühürlü Masallar çarpışan kılıçları, haykırılan büyü sözleri, kurgulanan evreni nedeniyle  bir Fantastik-Aksiyon üçlemesi olarak değerlendirilebilir. Kurgusu gizemlerle büyürken bazen güldürür, bazen üzer bazense içinizi ürpertir.

Kitap Hakkında: SSS
bottom of page